Snäckskalskalk

Snäckskalskalk – Naturlig kalk som balanserar pH-värdet

Vid trädgårdsarbete är det avgörande med ett stabilt pH-värde. Ett för lågt pH binder de viktiga markronäringsämnena som då inte kan tas upp av växtligheten.Vissa växter som är naturligt anpassade att växa i sura jordar har speciella anpassningar för att klara detta, men för de flesta växter vi odlar är ett lågt pH destruktivt. Snäckskalskalk ger en mjuk, pH-höjande och långtidsverkande effekt som inte skadar mikrolivet.

Hur den fungerar

Till skillnad från vanlig konventionell kalk, har Snäckskalskalken en mer långvarig effekt och skadar inte mikrolivet genom en drastisk höjning av pH-värdet. Snäckskalen höjer pH-värdet mjukt och under lång tid. Resultatet blir att mikrolivet och växterna stimuleras av att makronäringsämnen och snäckskalens spårämnen blir lättillgängliga vilket skapar optimala förutsättningar för växternas tillväxt.

Funktioner

 • Neutraliserar sura jordar och stabiliserar pH-värdet för optimal tillväxt.
 • Långsam pH-höjande effekt som inte skadar mikrolivet.
 • Lång varaktighet och verkan.
 • Stimulerar mikrolivet i jorden, vilket i sin tur är tillväxtstimulerande.
 • Innehåller essentiella spårämne.
 • Utmärkt barriär mot sniglar, speciellt den spanska skogssnigeln.
 • Bidrar till en kalciumrik jord.
 • Användning
 • Dosering
 • Innehåll
 • Förvaring
 • Vetenskap
Användning
 • Gräsmattor
 • Grönsaksodling
 • Betesmarker
 • Trädgårdsväxter
 • Jordbruk
 • Som pH-höjande medel i bokashilimpor i jordbrukssammanhang
 • Som en barriär för att skydda grönsaksland och känsliga växter mot snigelangrepp.
Dosering

Ca 10 kg/100m2

Snäckskalskalk har vassa kanter och kan med fördel användas som en barriär för att skydda grönsaksland och känsliga växter mot snigelangrepp. Lägg en ca 10 cm bård av kalk runt de växter du vill skydda och se till att inte löv eller gräs bildar broar för sniglarna att ta sig över. Fyll på vid behov.

Innehåll

Aska

%

99,44

Fosfor

Mg/kg

10

Järn

Mg/kg

2800

Kalcium

%

39

Kalciumkarbonat

%

97,64

Kalium

Mg/kg

240

Klorid

Mg/kg

200

Kobolt

Mg/kg

20

Koppar

Mg/kg

1,6

Magnesium

Mg/kg

3,900

Mangan

Mg/kg

180

Natrium

Mg/kg

4,600

Selen

Mg/kg

<0,1

Svavel

Mg/kg

288

Zink

Mg/kg

32

Förvaring

Förvaras torrt.

Vetenskap

I Nederländerna är produkten certifierad för användning i ekologiskt jordbruk och odling.