Guard2000

Guard2000

Vidhäftningsmedel som förstärker effekten av Microferm (flytande EM)

Guard2000 är ett vidhäftningsmedel som används tillsammans med Microferm. Dess egenskaper förstärker effekten hos Microferm och förenklar näringsupptagningen för vissa växter.

  • Användning
  • Dosering
  • Innehåll
  • Förvaring
Användning
  • Guard2000 används ihop med Microferm för en längre verkan och till växter med vattenavstötande blad, som t.ex. rosor och buxbom. Detta är viktigt för att Microferm ska få en god kontaktverkan på växten.
Dosering
  • Tillsätt 1ml Guard2000 till 1 liter färdigblandat Microferm. Blanda väl och bespruta växten noga under torr väderläk.

    Spruta plantorna med Microferm/Guard2000 lösning 1 gång i veckan under 1 månad. Därefter behandlas plantorna 1 gång per månad. Glöm inte att spruta de nya skotten under sommaren.

    För att skapa en levande och balanserad jord, mylla ner Bokashi (effektiva mikroorganismer i ströform) i jorden 1-2 gånger per år i utkanten av växternas radie.

Innehåll

Guard2000 består av en ofarlig organisk förening som inte är kemiskt reaktiv eller har skadlig inverkan på miljön. Guard2000 är biologiskt nedbrytbar, och består av 10% styrenbutadiensampolymerer (latex).

Bör ej besprutas på ätliga grödor och frukt.

Guard2000 finns i storlekarna: 2,5DL, 1L och 5L.

Förvaring

Undvik direkt solsken. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögon skölj noga med ljummet vatten. Vid förtäring kontakta akutsjukvården.