EM® Bokashibollar

För vattenrening tillsammans med Microferm

EM® Bokashibollar är gjorda av torkad lera som, tillsammans med Microferm (aktiverad EM®) och Bokashiströ, knådas till en smet. Av smeten rullas bollar som läggs på långsam torkning. Du hittar EMRO’s recept här. Under tiden som bollarna torkar koloniseras de av mikroorganismer och svampar och blir vita och hårda.

EM® Bokashibollar sjunker till botten och säkerställer att sediment och slam minskar. Behandling med lerbollar, i kombination med Microferm (aktiverad EM®), ökar vattnets självrenande förmåga och tillför en förbättrad mikrobiell mångfald, minskar alger, gör att vattnet blir klarare och främjar fiskens vitalitet och hälsa.

Bollarna används för att förbättra vattenkvalitén och miljön på botten av dammar, floder, sjöar och hav. Överallt där det finns koncentrerade avlagringar av slam (ruttet organiskt material) och gifter. Microferm förbättrar vattenkvalitén genom att öka mikrolivet och näringen i vattnet på ett naturligt sätt. Microferm bidrar till att neutralisera effekten av kemikalier som tex ammoniak och nitrater och ger en förbättrad mikrobiell balans.

De effektiva mikroorganismerna läcker långsamt ut ur lerbollen på botten där mjölksyrebakterierna fermenterar och bryter ner dött organiskt material och rester av organiska bekämpningsmedel. Jästsvamparna stimulerar tillväxten av mikrober och fotosyntesbakterierna motverkar övergödning och hjälper till att syresätta vattnet. Genom att syresätta och sanera bottnar med naturliga metoder kan vi åter vitalisera ekosystemen och rena våra vattendrag. 

 • Användning
 • Dosering
 • Innehåll
 • Förvaring
 • Vetenskap
Användning
 • Minskar slam och bryter ned kemikalier och gifter i vatten (dammar, sjöar, floder och hav).
 • Ökar och förbättrar den mikrobiella mångfalden.
 • Hjälper till att återställa ekosystemet genom att återföra vattenlevande växtliv och organismer.
 • Som en rolig aktivitet. Rulla egna bollar och kasta i vattnet. En möjlighet till lärdom för skolor, ungdomar och samhället.
 • Bokashilerbollarna medför en minskning av Microferm (aktiverad EM) i behandlingen. Istället för en mer regelbunden behandling
  (månadsvis eller kvartalsvis) räcker en eller två gånger per år.
För 100 stycken lerbollar:

14 kg lera (tex Edasil Lermineral)

700gr Bokashiströ 

4-5 liter Microferm

30gr EM-X Keramiskt pulver (frivilligt)

Efter att bollarna knådats rekommenderas 2-6 veckor torktid. 

Dosering
 • Använd 1 styck EM® Bokashilerboll per kvadratmeter botten när utetemperaturen är över 6C.
 • Använd EM® Bokashilerboll en gång per säsong. (Går att applicera två gånger första året.)
 • För optimalt resultat kombinera EM® Bokashilerboll med Microferm. Använd 1 liter Microferm per år och per 10 m3 vatten.
 • Om du har fisk i vattnet är det rekommenderat att dela upp denna dosering i två omgångar med ett intervall om två veckor.

Du kan göra egna bollar, här hittar du EMRO’s recept.

Innehåll

Edasil Lermineral, EM® Bokashiströ, Microferm och EM® keramiskt pulver Super Cera.

Vikt 300 g vid knådning (våtvikt)

Förvaring

Förvaras torrt.

Vetenskap
Länkar till aktiviteter och project med Bokashilerbollar:
Effektiva jäsningsbakterier i EM® Bokashilerbollar hjälper till att sönderdela slam

I förorenade vatten råder ett tillstånd av syrebrist. Inuti bottenslammet producerar jäsningsbakterier (putrefaktiva bakterier) skadliga gaser som metan, ammoniak och vätesulfid genom att sönderdela organiskt material utan syre. När EM® Bokashilerbollar tillsätts i vatten i detta tillstånd, blir de inbäddade i ytan på slammet och de effektiva jäsningsbakterier som finns i lerbollarna börjar sönderdela slammet. Samtidigt konsumerar de fototrofiska bakterierna skadliga gaser som gör att dålig lukt försvinner.

Mikrober i EM-produkter gör ekosystemet rikare

Efter en lerbollsbehandling kan vattnet ibland se förorenat ut. Detta beror på att flytande fragment av detritus, som bl.a. innehåller bubblor av koldioxid och syre, stiger upp till ytan. Detta uppstår då processen för nedbrytning av slam och rening av vattnet har påbörjats. När detritus bryts ned i mindre segment och flödar längs med vattendrag, ökar djurlivet (småfisk, räkor, krabbor och skaldjur) som äter av det. Ju fler smådjur det blir desto fler blir antalet fåglar, vilket i sin tur leder till större mångfald i ekosystemet. 

Mikroberna i EM•1® kommer att förbättra vattnets självreningsförmåga och göra ekosystemen till vad det en gång var.

EM-teknologin utvecklades för mer än 30 år sedan och strävar efter att nå mer hållbara lösningar genom forskning kring mikroorganismer och deras roll i vårt ekosystem. Alla EM-mikrober härrör från naturen och är inte genmanipulerade.