EM® Trädgårdslådan

EM® Trädgårdslådan

Allt du behöver för din trädgård under 1 år. Agritons Trädgårdslåda räcker till 30kvm.

En hälsosam jord är beroende av en kemisk, fysisk och biologisk balans. Livet i jorden spelar en viktig roll för markens fertilitet och möjligheten att ge näring till växterna. Jorden är basen för att dina grönsaker, träd, buskar, frukter, blommor och gräsmatta ska vara friska och frodiga. Mikroorganismer och bioaktiva ämnen livnär sig på organiskt material och bidrar till att upprätthålla en väl fungerande jord.

I Trädgårdslådan har vi lagt ihop fyra viktiga naturprodukter för att behandla en trädgård på 30kvm under en säsong. Lermineraler för fuktkontroll och spårämnen, Snäckskal för pH-värdet, EM Premiumgödsel som organiskt gödningsmedel och Microferm som ger ”mer liv” till jorden genom att tillföra effektiva mikroorganismer. Produkterna syftar till att förbättra de kemiska, fysiska och biologiska aspekterna av trädgården.

Innehåll

 • 3 kg Edasil Lermineraler: Förbereder Jorden – Förbättrar jordens fertilitet och vattenupptag.
 • 3 kg Snäckskalskalk: Stabiliserar pH – Ökar mineralinnehållet i jorden och motverkar försurning.
 • 7 kg EM Premiumgödsel: Naturlig gödning – Ett balanserat naturligt gödningsmedel med NPK 5-4-2 och spårmineraler. Bidrar till en effektiv humus i jordlagren vilket förbättrar aktiviteten kring växternas rötter och därmed ökar deras tillväxt.
 • 2 L Microferm: Mikrobiologisk aktiv vätska – Gynnsamma bakterier i din jord ger dina växter starkare rötter, motståndskraft mot sjukdomar och större grödor.

De tre processerna: kemisk, fysisk och (mikro) biologisk, arbetar oskiljaktigt tillsammans för att skapa en hållbar trädgård. Det betyder att du, utöver produkterna i trädgårdslådan, i princip inte behöver några andra trädgårdsprodukter och att du behandlar din trädgård på ett 100% naturligt sätt.

 

 • Bruksanvisning
 • Edasil Lermineraler
 • Snäckskalskalk
 • EM® Premiumgödsel
 • Microferm
Bruksanvisning
Vårens beredning av jorden

Steg1
På våren, när jorden är frostfri och mjuk, kan du börja med den första delen av gödningen. När temperaturen är över 10 grader.

 1. Blanda 20l vatten med 2dl Microferm och sprid över jorden. Jorden måste vara fuktig så att lermineralerna och EM Premiumgödsel kan binda till den.
 2. Strö Edasil lermineraler och Premiumgödsel över jorden. Gödslet är ett fint pulver, strö ut i fuktig och vindstilla väderlek. Vattna efteråt så att gödslet inte blåser bort.

Nu är din jord redo för sådd eller plantering.

Steg 2
Fyra veckor senare, sprid snäckskalskalken över trädgården på samma sätt. Undvik dock surjordsväxter som tex. rhododendron, azalea och blåbär.

Vi rekommenderar att kalkning sker tidigast 4 veckor efter gödning då kalk reagerar med kvävet som finns i gödsel. Denna reaktion bildar icke miljövänliga ämnen som tex koldioxid och ammoniak.

Steg 3 - Varannan vecka

Vattna jorden med 20L vatten blandat med 2 DL Microferm. 2L Microferm är tillräckligt för ca. 5 månader.
Under sommaren kommer du att kunna se EM Trädgårdslådans effekt, beroende på din jordkvalitet.

Tips: produkterna är också perfekta att använda i krukor, pallkragar och balkonglådor. Fungerar utmärkt att tillsammans med Bokashi.

Edasil Lermineraler

Förbereder Jorden - Förbättrar jordens fertilitet och vattenupptag.

Lermineralerna är 0,5-2mm stora lergranulat som innehåller många spårämnen. Lerpartiklarna spelar en mycket viktig roll för markens fertilitet iom dess goda förmåga att reglera fukten i jorden. De säkerställer också att de oumbärliga spårämnena: zink, koppar och mangan, binds i jorden och frigörs först när det finns brist på dessa.

Innehåll
Tillsammans med humuspartiklar (helt konverterat organiskt material) bildar lermineraler det absolut nödvändiga jordämnet ”lera-humuskomplexet” (KHC). Den negativa jon-karaktären och den skiktade plattstrukturen hos lermineralerna får dem att ingå bindningar med näringsämnena (K, Na, Mg, Ca, NH4,) som är positivt laddade. I och med detta fungerar de som en jonbuffert i jorden och frigör dessa element vid behov, till exempel när en gröda växer. Förutom dess näringsreserver utgör lermineralerna också en vattenreserv i jorden, de har mikrobiellt liv och hjälper till att bibehålla fukt.

Kan användas för att förbättra köpt planteringsjords vattenhållningsförmåga. Köp jord innehåller i regel en stor del torv som saknar lerans förmåga att hushålla med fukt och näring.

Lera-humuskomplexet tillhandahåller bland annat jorden med pH-buffring, reglering av fosfat och sulfat, utbyte av näringsämnen för växterna, fukt-, luft- och värmehantering i jorden.

Lermineraler har ett pH-värde på 7–8, innehåller 6–8% fukt och kan absorbera upp till 135% vatten.

Fördelar

 • Förhindrar urlakning av spårämnen
 • Positivt inflytande på vattenlagring
 • Större utbyte av näringsämnen mellan jord och växter

Dosera: Sprid för hand eller med en gödselspridare

Bruksanvisning
3 kg Lermineraler räcker till 30m2 under ett år.

Lermineralerna kan användas året runt och gärna tillsammans med snäckskalskrosset under våren när jorden är frostfri och mjuk.
Strö ut efter regn eller bevattning när jorden är fuktig.

Snäckskalskalk

Stabiliserar pH - Ökar mineralerna i jorden och motverkar försurning.

Ett neutralt pH-värde i marken är mycket viktigt för en god tillväxt. Om jordens pH är lågt (surt) binds olika näringsämnen i jorden och växterna kan inte absorbera dem. Genom att optimera pH-värdet med Snäckskalskalk, som utvinns från Nordsjön, kan du bekämpa försurning.

Snäckskalskalk är ett naturlig kalk med en långtidsverkande och stabilare verkan än ”vanlig kalk” genom att den långsamt tas upp av marken och stimulerar jordlivet på ett positivt sätt.

Innehåll
En naturlig produkt från Nordsjön som är rik på kalciumkarbonat och spårämnen. Snäckskal består huvudsakligen av kalciumkarbonat men innehåller också ett brett utbud av mineraler och spårämnen som förbättrar jordens fertilitet. Ett långsamt frigörande av mineralerna i jorden ger en långtidsverkande effekt. Snäckskalskalk förhindrar jordens pH-värde från att vara för låg och är därför idealiskt för att öka mineralinnehållet i jorden. Genom att använda Snäckskalskalk ger du din jord de bästa förutsättningarna för en optimal tillväxt. Det kan användas i hela trädgården, på gräsmattor och i odlingar.

Fördelar
Fördelen med Snäckskalskalk är den långvariga effekten. Kalket löses långsamt upp i jorden vilket gör att variationer av pH-värdet kan undvikas, något som i sin tur stimulerar tillväxten av livet i jorden och ger optimala förutsättningar för tillväxt. 

Bruksanvisning
3 kg Snäckskalskross räcker till 30m2 under ett år.

Det ska inte användas förrän 4 veckor efter det att gödningen har distribuerats i jorden. Kan annars användas året runt.

EM® Premiumgödsel

EM Premiumgödsel är ett balanserat gödningsmedel baserat på 100% naturliga produkter, lämplig som näring till grönsaker, blommor, buskar och gräsmattor. Gödslet bidrar till en effektiv humuskultur i jordlagret runt rötterna så att växterna blir mer motståndskraftiga och frodiga, vilket gör att ogräs och mossa hålls nere.

Innehåll
Mjölmasklämningar, rapspulver, lermineralen Edasil, Vulkamin-stenmjöl, tång, spårämnen och EM® (Effektiva mikroorganismer). 62% organiskt material.  NPK 5-4-2. pH 6,2
EM Premiumgödsel innehåller inga slaktprodukter.

Bruksanvisning
7 kg räcker till 30m2 (1 liter per 2,5m2).

Strö EM® Premiumgödsel över området på våren när jorden är frostfri och mjuk.
EM® Premiumgödsel är ett fint pulver som absorberas snabbt i fuktig jord. Pulvret sprids över marken strax efter regn eller bevattning.

Microferm

Mikrobiologisk växt- och markaktivator - Gynnsamma bakterier till din jord ger dina växter starkare rötter, motståndskraft mot sjukdomar och större tillväxt.

Microferm är baserad på aktiverad EM® vilket stimulerar mikrolivet i jorden samtidigt som det ger en sjukdomsdämpande effekt på dina växter. Microferm är lämplig för användning på alla växter och jordtyper. Microferm förbättrar rotsystemet för växter och ökar markens kvalitet vilket ger en bättre avkastning oavsett om den används för blommor, gräs eller grönsaker.

Microferm används också som kompostaccelerator i traditionell kompost och bryter ner organiskt material genom fermentering (den innehåller samma mikroorganismer som Bokashiströ).

Innehåll
Microferm innehåller aktiverad EM-1® (mjölksyrabakterier, jästsvamp och fotosyntesbakterier), rörsockermelass, vatten. pH: 3,5

Microferm är fri från skadliga ämnen och innehållet är därför miljövänligt och ofarligt för både människor och djur - även för förtäring eller vid kontakt med huden. Du kan skörda dina grönsaker och frukter samma dag som du har använt Microferm.

Vakuumförpackat så mikroorganismerna förblir levande.

Bruksanvisning
Blanda ut Microferm med vatten (1: 100), dvs 1DL till 10L vatten.
10L färdig blandning är tillräckligt för 30m2.

Använd Microferm varannan vecka vid bevattning eller efter regn, så länge marken är frostfri.

Efter utspädning ska Microferm användas inom 12 timmar.
Används när utetemperaturen är över 6 grader.

Bladgödsla genom att spraya på växter och grönsaker som löper risk att drabbas av svampsjukdomar.