EM Drycksten

EM Drycksten

EM Dryckstenen består av högkvalitativ Kibushilera från Japan som bränts tillsammans med EM® (Effektiva Mikroorganismer) och EMX Gold. Den efterföljande bränningsprocessen, som sker i mycket höga temperaturer, skapar en unik keramik där EM-information lagras och överförs till alla material som den kommer i kontakt med. 

Med hjälp av dryckesstenen kan du förbättra vattenkvalitén då den minskar vattenkluster (kristallinemolekylkedjor), ytspänningen och neutraliserar elektromagnetiska fält. 

EM-keramiken minskar också kalk och spår av skadliga ämnen som kan finnas i vårt vatten. Gradvis återställs den biologiska balansen och vattnets kvalitet förbättras.

Du får ett godare och renare vatten som håller sig fräscht längre.

Läs mer om EM-keramiken

  • Användning
  • Dosering
  • Innehåll
  • Förvaring
  • Vetenskap
Användning
  • I kanna eller flaska med kallt vatten eller annan kall dryck
Dosering

Designen passar perfekt till användning i karaff. Behandlar 2 liter vatten.

Storlek: 45 mm x 45 mm

Tjocklek: 13 mm

Dosering: Karaff 1 styck

 

Innehåll

Kibushilera jäst med Effektiva Mikroorganismer (EM®) och EM-X Gold®. Kibushi-lera är känd för sin utmärkta kvalitet, och höga kiselhalt. EM® består av 80 olika mikroorganismer som existerar fritt i naturen, utan att ha modifieras eller manipuleras.

Förvaring

Hållbarhet
Livstid: Cirka 10 år

Underhåll
Fasta former av EM® keramik bör rengöras regelbundet. För bästa resultat kan du tvätta dem med Wipe & Clean, borsta dem och skölja. Du kan också koka dem i vatten.

Förpackning
En figur per förpackning.

Vetenskap

Mer information i PubMed databasen (US National Library of Medicine - sökning EM•X)

Flertal vetenskapliga studier påvisar de goda effekterna av EM•X Gold®. Artiklarna nedan visar att EM•X Gold® aktiverar kroppens naturliga försvar mot cancer. ECEM och EM-X2 = EM•X Gold®

Chung Hin Chui et.al, International Journal of Molecular Medicine, 2006
Citat: ....  we have shown that the second generation of the effective microorganism fermentation extract (EM-X2) possessed growth inhibition on human cancer cells involving MDA-MB231 breast cancer and K-562 chronic myelogenous leukaemia cells.

Masaki Shintaniet.et.al, Food and Nutrition Sciences, 2015

Citat: ECEM inhibited the LPS-upregulated expression of one group of, pro-inflammatory genes (iNos, Il6 and Cox2) but not another group genes (Tnf, Ccl7 and Dusp2); it also upregulated the expression of Cd1d1, which participates in antigen presentation on lipids, resulting in activation of natural killer T (NKT) cells related to infection defence and cancer.