Bokashilimpa

Bokashi i stor skala

En metod att fermentera större volymer av organisk materia för effektiv jordförbättring.


Återvinning av organiskt avfall blir fermenterad superkompost

Att fermentera stallgödsel och annat organiskt material är en enkel teknik som har en stor fördel -bokashitekniken binder 27 gånger mer klimatgaser än en traditionell gödselstack som tillåts brinna (brytas ned med syre). De verksamma bakterierna i bokashin binder dessutom kväve och fosfor som därmed hindras från att läcka ut i våra vattendrag och övergöda dem. Väl i jorden aktiverar bokashin mikrolivet som är basen i ekosystemet. Med bruket av tekniken under längre tid växer biomassan till och ger en mer fertil jord med bättre struktur som har en större förmåga att hålla näringsämnen, vatten och luft. Tekniken bygger mer robusta odlingssystem som bättre klarar extremt väder med torka och skyfall.

Att göra Bokashi genom fermentation
Bokashi är det japanska ordet för “väljäst organiskt materia”, som ges tillbaka till jorden med kvarhållande av all energi och näring. Det är en återvinningsmetod med syfte att öka den mikrobiella mångfalden i jorden. Bokashi ger växter bioaktiva näringsämnen, såsom naturligt antibiotika, tillväxthormoner, vitaminer och aminosyror. Bokashi är skapat av effektiva mikroorganismer, EM®, som utvecklats av prof. dr. Teruo Higa i Japan 1982. Bokashi har sedan dess använts i mer än 150 länder världen över.

Fördelar med att göra och använda Bokashi

 • Lättillgänglig näring till jorden
 • Ökar växtens vitalitet och tillväxt
 • Mikroliv aktiveras och tillgängliggör jordens mineraler för växterna
 • Konkurrerar ut patogena arter och minskar sjukdom i jorden
 • Miljövänligt genom bevarande av energi och kol (mindre Co2 och NH3), kväve och fosfor
 • Bygger effektivt upp biomassa både ovan och under jord, och binder därmed koldioxid från atmosfären
 • Återvinning av grönt avfall och gödsel och minskad kostnad för sådan borttransportering.

Metod och tillägg
Bokashikompost tillverkas från färskt organiskt material såsom gödsel, misslyckat ensilage, potatisskal, vass, löv, träflis, klipprester, ogräs, etc. Oavsett material används tre produkter: 1) Microferm, 2) Snäckskalskalk och 3) Edasil lermineral. I anaerob (syrefri) jäsningsprocess produceras den värdefulla fermenterade komposten.

Det är viktigt att komma ihåg att materialet måste vara friskt och organiskt och inte ruttet, välbrunnet eller kontaminerat. Det organiska materialet måste innehålla både kol och kväve för att EM-bakterierna ska kunna starta fermenteringsprocessen. Material som innehåller kol är t.ex avfallsklipp och vetestrå. Material som innehåller kväve är t.ex fruktrester och gödsel.

Mängden vatten beror på fukten i det organiska materialet. Torrsubstansen i materialet som ska komposteras ska ligga mellan 25-50%. Det är lätt att bygga upp en bokashilimpa med nytt organiskt material som läggs till vart efter presenningen rullas vidare. En bokashilimpa möjliggör en kontinuerlig produktion. Fermentationen tar 6-10 veckor beroende på väder. Det går bra att bygga upp en bokashilimpa under hösten och att låta den vila under vintern för att använda på våren. Fyll på ena sidan med nytt material och ta bort bokashi från andra sidan när fermentationen är klar.

Det fermenterade materialet ser nästan ut som när man började processen, men är till stor del mineraliserat och fullt med bioaktiva ämnen från EM mikroberna, t.ex antioxidanter, enzymer, aminosyror, vitaminer, organiska syror. Väl i jorden bryts bokashimaterialet ned mycket snabbt och stimulerar den mikrobiella aktiviteten i odlingsjorden.

 • Användning
 • Dosering
 • Produkter
 • Förvaring
 • Vetenskap
Användning

Använd Bokashi som jordaktivator
Blanda materialet och täck med lufttät presenning i minst 8 veckor då den anaeroba (syrefria) jäsningsprocessen pågår. För områden där jorden har tillräckligt med lera kan lermineralen uteslutas. Efter de åtta veckornas syrningsprocess kan det fermenterade materialet ges till jorden med hjälp av spridare.

Dosering

Per ton organiskt material (ca 1m3)

 • 12 kg Edasil lermineraler
 • 12 kg Snäckskalskalk
 • 2 liter Microferm i 10 liter vatten

Edasil kan ersättas med lokal lera men då är givan 100 kg

Produkter

1) Microferm - aktiverad EM® som består av jästsvampar, fotosyntesbakterier och mjölksyrebakterier. Dessa tar hand om jäsningen,  främjar omvandlingen av biomassa, ökar den naturliga mikrobiella balansen och den biologiska mångfalden.

2) Snäckskalskalk förhindrar pH-fluktuationer och säkerställer ett stabilt pH.

3) Edasil lermineral binder fukt, viktiga mineraler och andra näringsämnen som släpps under fermentationsprocessen.

Förvaring
 • Så lufttät och mörkt som möjligt.
Vetenskap