Bionit-S

Stärk djurens hälsa

Bionit-S är ett naturligt mineraltillskott (57% kisel) som reglerar foderomvandlingen och förbättrar vitaliteten och hälsan hos alla djur, oavsett ålder och foder. Tillskottets främsta uppgifter är att skapa ett basiskt pH-värde i tarmen och dra till sig tungmetaller och toxiner.

Bionit-S är ett aluminiumsilikat med en hög bindande ytarea, utformad för att binda sekundära svampmetaboliter, mykotoxiner, som kan finnas i djurfoder. Eftersom det också drar till sig skadliga ämnen som tex. ammoniak, svavel och Aflatoxin avlastas även djurets lever. Bionit-S är negativt joniskt laddat, tungmetaller och toxiner är positivt joniskt laddade och dras i och med detta till Bionit-S. Gifterna lämnar sedan kroppen med avföringen.

Kisel och leder, ben, hovar och horn
Ju äldre ett djur blir desto större är risken för slitage på lederna. Broskets elasticitet är viktigt eftersom den skyddar benen mot de stötar som orsakas av rörelser. Utvecklingen av artros kan tillskrivas åldrande, återkommande skador och näring. För att kontinuerligt förnya brosket är kisel ett viktigt element. Desto äldre djur blir, ju svårare är det för kroppen att absorbera kisel som det dessutom finns för lite av i vårt moderna foder. Kisel är också viktigt för produktion av kollagenfibrer som är broskbildande. Kiselbrist innebär därför ofta även kollagenbrist, vilket är det lim som håller ihop molekylerna i kroppens brosk. Uppbyggnaden av mer bindväv (mer kollagen) resulterar i att ledband och senor blir starkare, samt att benen får större bentäthet och blir starkare.

Ett av de största problemområdena hos tex. hästar är relaterade till hovar och leder. Ofta är detta ett resultat av kiselbrist eller pga. en inflammation orsakad av bakterier och svampar.

Hovar består bland annat av proteinet keratin som absorberar näringsämnen och behåller fukt och fett i hoven vilket säkerställer hovens elasticitet och stabilitet. En keratinbrist minskar tillväxthastigheten och hovarna tenderar att spricka. Kisel och sin sida, skyddar det strukturgivande keratinet.

Fördelar

 • Skyddar tarmfloran och stabiliserar djurets hälsa 
 • Skyddar dina djur från skadliga substanser som mykotoxiner och tungmetaller
 • Minskar diarré orsakad av foder
 • Minskar mängden lös avföring vilket förbättrar luften i stall/ladugård
 • Stärker djurets immunförsvar
 • Skapar ett balanserat pH-värde i tarmen
 • Stabiliserar prestandanivåerna
 • Ger naturliga fibrer och har positiv effekt på matsmältningen
 • Stärker hovar, leder, brosk och horn
 • Användning
 • Dosering
 • Innehåll
 • Förvaring
 • Vetenskap
Användning

Som fodertillskott, noggrant utblandat med övrigt foder.

Dosering

1 - 1,5% av  fodermängdens vikt.
Exempel: Fodervikt 1kg = 10-15gr Bionit-S.
Blanda noggrant med övrigt foder.

 

Vid Mycotoxinpåverkan:
För alla slags djur rekommenderas dosering beroende på nivån av toxiner i fodret eller svårighetsgraden av befintliga symptom. Bionit-S bör doseras enligt den rekommenderade mängden. Det är viktigt att det blandas noggrant med övrigt foder.

Situation (Mycotoxin nivå)

Dosering fodertillskott

Förebyggande eller låga nivåer av mykotoxiner

20 gr / 10 kg foder   

Ökade nivåer av mykotoxiner 

30 gr / 10 kg foder

Akuta symptom

40 gr / 10 kg foder

Idisslare och hästar

40-80 gr / djur / dag

Kalvar

30-50 gr / djur / dag

Grisar

30-50 gr / djur / dag

Griskultingar

10-20 gr / djur / dag

Innehåll

Aktiva lermineraler (bentonit, montmorillonit) som är rik på basiska mineraler och spårämnen. 57% kiseldioxid med en mycket hög absorptionskapacitet.

SiO2 (Kiseldioxid)

57,1 %

AL203 (Aluminium)

16,8 %

Fe2O3

5,4 %

TiO2

0,2 %

CaO

3,6 %

MgO

3,3 %

K2O

2,1 %

Na2O

0,4 %

 

Bionit-S finns i förpackningar på 5 kg och 10 kg.

Förvaring

För att upprätthålla den höga prestandan för Bionit-S ska det förvaras i ett svalt och torrt utrymme. Förvara inte bredvid kemikalier som avger en stark lukt eller förångas eftersom Bionit-S kan adsorbera detta. Hållbarhet är tre år från tillverkning.

Vetenskap