Vatten

En sjö med skog runtomkring

EM® för ett friskare vatten

Ikon för grödor
EM® aktiverar redan befintliga mikroorganismer som lever i jord och vatten och maximerar deras naturliga kraft. 

Hälsosam jord och rent vatten upprätthålls av mångfalden och balansen av mikroorganismer. När balansen mellan mikroorganismer störs, utarmas jorden, vattnet blir sjukt och djur och växter får svårt att överleva. Men, om befintliga mikroorganismer aktiveras kommer förhållandena att förbättras. När mikrobiologin i jord och vatten är i balans, blir växter och djur starkare och mer resistenta. 

Ikon med fisk som hoppar

I förorenade vatten dör arter som inte kan överleva i en nedbruten miljö ut och ekosystemet bryts ned. Omvänt, om mångfalden av mikroorganismer är rik, förbättras naturens självrenande förmåga och vattnet kan bli rent och friskt igen. Anledningen till att EM® kan lösa de problem som uppstått beror på att EM® aktiverar redan befintliga mikroorganismer och återställer en sund balans av ekosystemet och därmed ökar vattnets självreningsförmåga.

Ikon av en näckros

Genom att hälla EM® i exempelvis floder ökar antalet mikrober som utgör grunden på den ekologiska pyramiden. När antalet mikroorganismer blir fler blir själva pyramiden också större, vilket resulterar i en rikare mångfald i ekosystemet. Detta kommer att förbättra flodernas självreningsförmåga och hjälpa dem att bli rena och friska igen.

Fisk tillbaka i floden
  • EM•1® applicerades längs med floden och bokashi-lerbollar kastades i floden för att rena slammet.
  • Vattenanalyser före och efter påvisade främst en minskning av koncentrationerna av termotoleranta koliformer, E. Coli, BOD och en ökning av upplösta syrehalter.
  • Småfiskar kunde ses längs floden från den 5: e behandlingsmånaden och ökade i kvantitet varje månad, vilket visar att vattenkvaliteten förbättras.
  •