Trädgård

Odling och trädgård

EM® för trädgård och odling

EMergized

I och runt vår trädgård finns miljarder bakterier. För en trevlig miljö är det viktigt att de goda bakterierna alltid blomstrar och förökas. Med hjälp av EM® får du en hälsosammare jord som leder till friskare växter, rikligare blomning och bättre grödor.

EM® innehåller 100% naturliga ämnen och kan användas i alla trädgårdar och odlingar. De effektiva mikroorganismerna (fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och jästsvampar) säkerställer ett bra ekosystem i jorden. Växterna blir motståndskraftigare mot skadeinsekter, ger förbättrad blomning och rikare skördar med högre kvalité. 

Ikon för grödor
En hälsosam jord är beroende av en kemisk, fysisk och biologisk balans

Livet i jorden spelar en viktig roll för markens fertilitet och möjligheten att ge näring till växterna. Jorden är basen för att dina grönsaker, frukter, växter och gräsmattor ska vara friska och frodiga. Mikroorganismer och bioaktiva ämnen livnär sig av organiskt material och bidrar till att upprätthålla en väl fungerande jord.

read
Nyhet

EM Trädgårdslådan, en praktisk låda med fyra viktiga naturprodukter för att behandla din odling eller trädgård under en säsong. Lermineraler för fuktkontroll och spårämnen, Snäckskal för pH-värdet, EM Premium Gödsel som organiskt gödningsmedel och Microferm som ger ”mer liv” till jorden genom att tillföra effektiva mikroorganismer.

Symbol för EM och djur
Fördelar med EM®
  • Rikliga skördar med längre hållbarhet.
  • Gödselmedel absorberas bättre, vilket gör att mängden kan minskas.
  • Ger starkare växter som är mindre mottagliga för skadedjur och svampinfektioner.