Lantbruk

Jordbruksodling

EM® för jord- och lantbruk

happyfarmer

Användning av EM-produkter på jordbruksmark bidrar till jordförbättring genom att EM® harmoniserar med -och aktiverar redan befintliga mikroorganismer i jorden. En breddad bas av mikroorganismer gör att daggmaskar och mikrober ökar och jorden blir friskare. Detta resulterar i ett berikat ekosystemet. 

ikon för grödor

Effektiva Mikroorganismer (EM®) påskyndar nedbrytningen av organiskt material i jorden och bibehåller näringsämnena genom fermentering, detta luckrar upp marken vilket i förlängningen underlättar upptaget av vatten och näringsämnen. Som ett resultat gror växter bättre, kvalitén förbättras och skadedjur reduceras.

Ikon för forskning

EM® är patenterad och utvecklades av Dr. Higa i Japan efter mer än 30 års forskning. I non-profit företaget EM Research Organisation (EMRO) utvecklas ständigt nya produkter med fokus på hållbarhet och med sikte på att skapa hälsosamma system för jord, vatten, växter, djur och människor. Läs mer om EMRO här.

digging

På Agriton har vi produkter för silage, gödselfermentering, jordförbättring samt för stall och ladugård. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs och ladda ner våra infoblad

Återvinning av grönt avfall ger en fermenterad superkompost och ett stabilt ekosystem

Att fermentera gödsel och annat organiskt material är en enkel teknik som har en stor fördel: bokashitekniken binder 27 gånger mer klimatgaser än en traditionell kompost* som tillåts brinna (brytas ned med syre).

Fermentera ditt flytgödsel för en förbättrad jordkvalité och tillväxt.

Genom att behandla flytgödsel med N-hance och Microferm går det att optimera ytterligare. Resultatet innebär att kvävet binds, obehaglig och skadlig lukt minskar och skorpbildning uteblir.

Naturligt förekommande Effektiva Mikroorganismer (EM®) vitaliserar och stärker mikrolivet i jorden

Microferm är en noggrant utvald blandning av 80 olika effektiva mikroorganismer som samverkar för att återställa, förbättra och upprätthålla en sund mikrobiell balans i jorden.

För friskare djur och bättre stallmiljö

I stallet skapar Microferm en mikrobiell balans och biologisk mångfald. En minskning av infektioner märks och hästens vitalitet och immunförsvar ökar. Behandlat strömaterial underlättar omvandlingen av det organiska materialet i boxen och produktionen av ammoniak reduceras...
Symbol för EM och djur
Fördelar med EM®
  • Främjar den biologiska mångfalden i jorden vilket motverkar mikroorganismer som orsakar sjukdomar och skadedjur.
  • Ökar tillgången på näringsämnen i jorden, främst kväve och fosfor.
  • Ökar växternas naturliga resistens mot skadedjur och sjukdomar.
  • Förbättrar växternas rotsystem och tillväxt.
  • Förbättrar det visuella utseendet på växter (färg, storlek, struktur).
  • Luktfri process och minskning av insekter.