Hälsa

yogagirl
Symbol för hälsoprodukter

EM® för din hälsa

Det är känt att mikroorganismer finns överallt på jorden och att vi människor lever i ett hav av dem. Vart vi än går, är vi ständigt värd för cirka 100 biljoner mikroorganismer i och utanför våra kroppar. I vårt moderna liv utsätts vi för många stressfaktorer och dålig miljöpåverkan, något som många gånger skapar obalans i kroppen.

Vid användning av EM-produkter, som innehåller 100% naturliga ämnen, kan de effektiva mikroorganismerna (fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och jästsvampar) hjälpa till att bygga upp en bra balans, god miljö och bättre hälsa. Både in- och utvärtes.

Att säkerställa en god mikroflora, såväl invärtes som utvärtes, stärker människors immunförsvar och vår hälsa.

Produkter: EM Dryck, EM-X Gold, EM Salt, EM Tvål, Wipe & Clean, keramiska rör och keramiskt pulver.