Gård

Jordbruksodling

EM® för jord- och lantbruk

happyfarmer

Användning av EM-produkter på jordbruksmark bidrar till jordförbättring genom att EM® harmoniserar med -och aktiverar redan befintliga mikroorganismer i jorden. En breddad bas av mikroorganismer gör att daggmaskar och mikrober ökar och jorden blir friskare. Detta resulterar i ett berikat ekosystemet. 

ikon för grödor

EM-produkter tillsammans med organiska ämnen påskyndar nedbrytningen av jorden och luckrar upp marken vilket underlättar upptagningen av vatten och näringsämnen. Som ett resultat gror växter bättre, kvalitén förbättras och skadedjur reduceras.

Ikon för forskning

EM® är patenterad och utvecklades av Dr. Higa i Japan efter mer än 30 års forskning. I non-profit företaget EM Research Organisation (EMRO) utvecklas ständigt nya produkter med fokus på hållbarhet -med sikte på att skapa hälsosamma system för jord, vatten, växter, djur och människor. Läs mer om EMRO här.

digging

Vi har produkter för silage, fermentering av gödsel, förbättrad miljö i stall och ladugård och jordförbättring. Kontakta oss så berättar vi mer.

Symbol för EM och djur
Fördelar med EM®
  • Främjar den biologiska mångfalden i jorden vilket motverkar mikroorganismer som orsakar sjukdomar och skadedjur.
  • Ökar tillgången på näringsämnen i jorden, främst kväve och fosfor.
  • Ökar växternas naturliga resistens mot skadedjur och sjukdomar.
  • Förbättrar växternas rotsystem och tillväxt.
  • Förbättrar det visuella utseendet på växter (färg, storlek, struktur).
  • Luktfri process och minskning av insekter.