Gård

Scrops

EM® inom jord- och lantbruk

Användning av EM-produkter på jordbruksmark bidrar till jordförbättring genom att EM® harmoniserar med -och aktiverar redan befintliga mikroorganismer i jorden. En breddad bas av mikroorganismer gör att daggmaskar och mikrober ökar och jorden blir friskare. Detta resulterar i ett berikat ekosystemet. EM-produkter tillsammans med organiska ämnen påskyndar nedbrytningen av jorden och luckrar upp marken vilket underlättar upptagningen av vatten och näringsämnen. Som ett resultat gror växter bättre, kvalitén förbättras och skadedjur reduceras.

Produkter:
Vi har produkter för silage, fermentering av gödsel, förbättrad miljö i stall och ladugård och jordförbättring.

Fördelar med EM®
  • Påskyndar jäsningsprocessen från organiskt avfall till jord.
  • Främjar den biologiska mångfalden i jorden vilket motverkar mikroorganismer som orsakar sjukdomar och skadedjur.
  • Ökar tillgången på näringsämnen i jorden, främst kväve och fosfor.
  • Ökar växternas naturliga resistens mot skadedjur och sjukdomar.
  • Förbättrar växternas rotsystem och tillväxt.
  • Förbättrar det visuella utseendet på växter (färg, storlek, struktur).
  • Luktfri process och minskning av insekter.