Djur

Kossor på en äng i solnedgång

EM® för friskare djur och bättre miljö i stallarna

chickens

Mikroorganismer finns överallt i naturen, på människor, djurens hud, päls och i deras tarmar. Med EM® säkerställs en god mikroflora, såväl invärtes som utvärtes vilket ger djuren ett bättre immunförsvar och stärker deras hälsa. 

NOlukt

Eftersom EM® innehåller 100% naturliga ämnen kan produkterna med fördel användas till alla slags djur. De effektiva mikroorganismerna (fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och jästsvampar) säkerställer en bra hälsa och frisk miljö i ladugård och stallar.

HealthyHorse

Vi har produkter för:
Fodertillskott, underlag, vattenrening, pälsvård, saltsten, gödsel, rengöringsprodukter.

Symbol för EM och djur
Fördelar med EM®
  • Skapar starkare immunförsvar och förebygger sjukdomar
  • Neutraliserar dålig lukt (från exempelvis ammoniak)
  • Minskar antalet flugor och insekter
  • Möjliggör minskning av antibiotika och desinfektionsmedel