Bokashi

Gör jord av ditt matavfall

Bokashitekniken är ett enkelt sätt att kompostera dina matrester direkt i köket.

Efter att avfallet fermenterats i hinken, grävs det ner i jorden och ger näring till hela din trädgård.
Din insats bidrar positivt till miljön genom att öka mikrolivet i jorden och minska utsläpp av klimatgaser.  

Bidra till att minska utsläpp av klimatgaser och öka mikrolivet i jorden. 

Under 2019 har fler och fler i Sverige upptäckt hur givande det är med Bokashi. Du producerar både en levande jordförbättring och flytande växtnäring som är full med goda jordmikrober som sätter fart på tillväxten i trädgården. Våra samlade insatser leder till en ökad biologisk mångfald. Tillsammans kan vi göra skillnad. 

 • Vad är Bokashi?
 • Hur fungerar det?
 • Fördelar
Vad är Bokashi?
 • Bokashi är det japanska ordet för “fermenterat organisk materia”.
 • Bokashi är ett vetekli, förädlat med naturliga effektiva mikroorganismer (EM®).
 • EM® består främst av mjölksyrebakterier, jästsvampar och fotosyntesbakterier.
 • När du tillsätter bokashiströ till köksavfallet, i syrefri miljö, fermenterar/jäser mikroorganismerna
  det organiska materialet.
Hur fungerar det?
 • Det sker ett samarbete mellan det organiska avfallet och mikroorganismerna i bokashiströt. Det organiska avfallet ger näring till mikroberna, dessa växer till dubbel storlek och delar sig sedan i två.
 • Matrester fermenteras istället för att ruttna – precis som när man gör syrade grönsaker.
 • Under processen bildas en mängd enzymer, vitaminer, aminosyror, spårämnen, växthormoner och organiska syror.
 • När innehållet i hinken har jäst färdigt, grävs det ner i jorden och maskar, insekter och jordbakterier tar då över och förvandlar de organiska avfallet till mull i en accelererad kompostering. Jordens mikrobiella liv ökar och det blir mer lättillgänglig näring för växterna.
Fördelar
 • Bidrar positivt till miljön genom att vi återvinner matavfallet. All energi bevaras.
 • Koldioxid och kväve binds i jorden istället för att släppas ut som klimatgaser.
 • Några veckor efter att matavfallet grävts ner, omvandlas det till näringsrik och levande jord.
Fördelar med Bokashi
 • Bidra positivt till miljön
 • Enkelt och luktfritt!
 • Gör egen näringsrik och levande jord