Bokashi

Gör jord av ditt matavfall

Bokashitekniken är ett enkelt sätt att kompostera dina matrester direkt i köket.
Efter att avfallet fermenterats i hinken, grävs det ner i jorden och ger näring till hela din trädgård.
Din insats bidrar positivt till miljön genom att öka mikrolivet i jorden och minska utsläpp av klimatgaser.  

Bidra till att minska utsläpp av klimatgaser och öka mikrolivet i jorden. 
Under 2019 har fler och fler i Sverige upptäckt hur givande det är med Bokashi. Du producerar både en levande jordförbättring och flytande växtnäring som är full med goda jordmikrober som sätter fart på tillväxten i trädgården. Våra samlade insatser leder till en ökad biologisk mångfald. Tillsammans kan vi göra skillnad. 

 • Vad är Bokashi?
 • Hur fungerar det?
 • Fördelar
Vad är Bokashi?
 • Bokashi är det japanska ordet för “fermenterat organisk materia”.
 • Bokashi är ett vetekli, förädlat med naturliga effektiva mikroorganismer (EM®).
 • EM® består främst av mjölksyrebakterier, jästsvampar och fotosyntesbakterier.
 • När du tillsätter bokashiströ till köksavfallet, i syrefri miljö, fermenterar/jäser mikroorganismerna
  det organiska materialet.
Hur fungerar det?
 • Det sker ett samarbete mellan det organiska avfallet och mikroorganismerna i bokashiströt. Det organiska avfallet ger näring till mikroberna, dessa växer till dubbel storlek och delar sig sedan i två.
 • Matrester fermenteras istället för att ruttna – precis som när man gör syrade grönsaker.
 • Under processen bildas en mängd enzymer, vitaminer, aminosyror, spårämnen, växthormoner och organiska syror.
 • När innehållet i hinken har jäst färdigt, grävs det ner i jorden och maskar, insekter och jordbakterier tar då över och förvandlar de organiska avfallet till mull i en accelererad kompostering. Jordens mikrobiella liv ökar och det blir mer lättillgänglig näring för växterna.
Fördelar
 • Bidrar positivt till miljön genom att vi återvinner matavfallet. All energi bevaras.
 • Koldioxid och kväve binds i jorden istället för att släppas ut som klimatgaser.
 • Några veckor efter att matavfallet grävts ner, omvandlas det till näringsrik och levande jord.

Bokashi i stor skala

En metod för att fermentera större volymer av organisk materia.

Att fermentera stallgödsel och annat organiskt material är en enkel teknik som har en stor fördel -bokashitekniken binder 27 gånger mer klimatgaser än en traditionell gödselstack som tillåts brinna. De verksamma bakterierna i bokashin binder dessutom kväve och fosfor som därmed hindras från att läcka ut i våra vattendrag och övergöda dem. Väl i jorden aktiverar bokashin mikrolivet som är basen i ekosystemet. Med bruket av tekniken under en längre tid växer biomassan till och ger en mer fertil jord med bättre struktur som har en större förmåga att hålla näringsämnen, vatten och luft. Tekniken bygger mer robusta odlingssystem som bättre klarar extremt väder med torka och skyfall.

Bokashikompost tillverkas från färskt organiskt material såsom gödsel, misslyckat ensilage, potatisskal, vass, löv, träflis, klipprester, ogräs, etc. Det är viktigt att komma ihåg att materialet måste vara friskt och organiskt och inte ruttet, välbrunnet eller kontaminerat. Det organiska materialet måste innehålla både kol och kväve för att EM-bakterierna ska kunna starta fermenteringsprocessen.

Fördelar med Bokashi
 • Bidra positivt till miljön
 • Enkelt och luktfritt!
 • Gör egen näringsrik och levande jord