Om Effektiva Mikroorganismer

Vad är EM?

EM®, som är en förkortning av “effektiva mikroorganismer“, är en människovänlig och miljösäker produkt från EMRO (EM Research Organization) och utvecklades 1982 av professor Teruo Higa i Japan.

EM® skapar synergistiska effekter genom att kombinera gynnsamma mikroorganismer (mjölksyrabakterier, jäst och fotosyntetiska bakterier) som samlas in från naturen och produceras under unika förhållanden. Genom att använda EM® aktiveras redan befintliga mikroorganismer i jord och vatten och maximerar deras naturliga kraft. Varumärket EM® representerar en rad mikrobiella produkter som används inom områden såsom jordbruk, djurhållning, hälsovård, miljö- och vattenrening i mer än 100 länder runt om i världen.

EM® är inte ett kemiskt ämne och har aldrig genomgått genändring. EM® stimulerar den naturliga balansen och biologiska mångfalden i jorden och miljön.

 

Vad gör EM?

  • Påskyndar omvandlingen av organiskt material och hämmar röta.
  • Ökar den mikrobiella aktiviteten och ökar vattenlagring i jorden.
  • Stärker växters immunsystem, kortar groningstiden och främjar rotbildning.
  • Renar vatten.
  • Minskar dålig lukt i flytande gödsel och andra avfallsprocesser.
  • Förlänger hållbarheten för frukter och grönsaker.
  • Minskar utsläppen av miljöstörande gaser (ammoniak, metan, lustgas).

Patent
Varumärket och handelsnamnet EM® tillhör EMRO och används till ett urval produkter. Dr Teruo Higa’s patent finns på http://patents.justia.com/inventor/teruo-higa för att skydda sina uppfinningar.

Agriton är den enda agenturen för EM® på den svenska marknaden. Försäljning av EM-produkter sker via våra återförsäljare.