Om Effektiva Mikroorganismer

Vad är EM?

EM®, som är en förkortning av “effektiva mikroorganismer“, är en människovänlig och miljösäker produkt från EMRO (EM Research Organization) och utvecklades 1982 av professor Teruo Higa i Japan.

EM® består av mer än 80 olika mikroorganismer som samlats in från naturen och där grupperna – aktinomyceter, fotosyntesbakterier, mjölksyrabakterier, jäst och svamp spelar en extra viktig roll. Denna blandning lever i symbios med varandra: avfallsprodukterna från en är mat för den andra och det slutliga resultatet är en produktion av en enorm mängd näringsämnen såsom vitaminer, aminosyror, organiska syror och antioxidanter.

Genom att använda EM® aktiveras redan befintliga mikroorganismer och maximerar deras naturliga kraft vilket har en mycket positiva effekt på hälsan i jord, vatten, för växter, människor och djur. 

EM® är inte ett kemiskt ämne och har aldrig genomgått genändring. EM® stimulerar den naturliga balansen och biologiska mångfalden i jorden och miljön.

Vad gör EM?

  • Stärker immunförsvaret hos människor och djur.
  • Renar vatten.
  • Påskyndar omvandlingen av organiskt material och hämmar röta.
  • Ökar den mikrobiella aktiviteten och ökar vattenlagring i jorden.
  • Stärker växters immunsystem, kortar groningstiden och främjar rotbildning.
  • Minskar dålig lukt. Ex i flytande gödsel och andra avfallsprocesser.
  • Förlänger hållbarheten för frukter och grönsaker.
  • Minskar utsläppen av miljöstörande gaser (ammoniak, metan, lustgas).

Patent
Varumärket och handelsnamnet EM® tillhör EMRO och används till ett urval produkter. Dr Teruo Higa’s patent finns på JUSTIA Patents för att skydda sina uppfinningar.

Varumärket
Varumärket EM® representerar en rad mikrobiella produkter som används inom områden såsom jordbruk, djurhållning, hälsovård, miljö- och vattenrening i mer än 100 länder runt om i världen.

Agriton är den enda agenturen för EM® på den svenska marknaden. Försäljning av EM-produkterna sker via vår webbshop och våra återförsäljare.